טוען נתונים...

חג הקורבן

מתן מענה לאוכלוסייה מסוימת ברגישות רבה - משפחות בעלות הכנסה נמוכה ומשפחות שנפגעו כלכלית בעקבות משבר הקורונה שאנו נעבוד בשביל לאפשר להם לחגוג את ימי חג הקורבן בכבוד ביחד עם בני משפחותיהם .יחולק ע"י העמותה חבילה שתכלול מצרכים חיוניים ומתוקים .חבילה זו תחסוך על אב הבית הוצאה כספית נוספת בהכנות לחג.

שיתוף