טוען נתונים...

קהילתמע'אר

הוקמה בשנת 2010 
רכז הקהילה : ראזי ח'ליל
קבוצת חברים מונה 21 חבר/ה 
קבוצת נוער מונה 20 חניך/ה

פרויקטים מרכזיים :
-    מפגשי קהילה 
-    עידוד תיירות בכפר 
-    יזמות צעירה 

פרויקטים מתמשכים :
-    חלוקת ערכות בחג הקורבן (שולחן החג )
-    אחים – הפעלות קבוצות חינוך מיוחד 
-    חברותא – הפעלת קשישים

פעילות קהילתית :