טוען נתונים...

קהילתבית ג'אן

הוקם בשנת 2011
רכזת הקהילה : מייס שאהין
קבוצת חברים מונה 28 חבר/ה 
קבוצת נוער מונה 30 חניך/ה

פרויקטים מרכזיים :
-    מפגשי קהילה 
-    עידוד תיירות בכפר 
-    כוורת ספרים
-    יזמות צעירה 

פרויקטים מתמשכים :
-    חלוקת ערכות בחג הקורבן (שולחן החג )
-    טיפוח אזור "שופנין"

פעילות קהילתית :